Stories of Healing by Dr Atoie Arboleda — doc atoie program of discipline

Diabetes at Colon Cancer Stage 3 Gumaling Sa Loob Ng 90 Days

Posted by Glenn Maglasang on

Diabetes at Colon Cancer Stage 3 Gumaling Sa Loob Ng 90 Days

STORIES OF HEALING | Mr. Danilo Danganan, 59 years old with Colon Cancer (Stage 3) healed after 90 days of faith, discipline and nutritional guidelines.   Siya si Danilo Danganan, 59 years old. Napanood lang niya ang tungkol sa Health Forum sa youtube.  Nagdesisyon siyang gawin ang programa ng disiplina dahil sa pagkakaroon niya ng diabetes at colorectal cancer stage 3 nung 2016. Nahirapan siya sa pagsisimula sa pagsunod sa programa ng disiplina pero dahil nanaig ang kagustuhan niyang gumaling ay nagawa nga niya mag-NEGATIVE mula sa colon cancer stage 3 sa loob lang ng 90 days. Ang colorectal cancer o kilalang...

Read more →