Product Reviews

Amazing AG - Product Review 2019

Posted by Glenn Mark Maglasang on

Amazing AG - Product Review 2019
Ang Amazing AG Spray ay isang uri ng colloidal silver na ginagamit noong panahon pa ni Alexander the Great. Ang colloidal silver ay ginagamit noon bilang isang germicide at tinaguriang pinakaunang antibiotic. Ilan sa pinaggamitan noon ng silver ay pam-preserba ng alak at iba pang li...

Read more →