Blogs / Articles — sakit sa puso

Sakit sa Puso | Dahilan, Sintomas at Gamot

Posted by Ana Marie Maglasang on

Sakit sa Puso | Dahilan, Sintomas at Gamot

Ang puso ay may malaking papel na ginagampanan sa katawan ng isang tao. Ito ay isang muscular organ na may tungkuling mag-pump ng dugo papunta sa mga arteries at veins . Ang puso ay isa sa iyong pinakamatitibay na kalamnan, dahil ito lang ang may kakayahan na magbomba sa milya-milyang daluyan ng dugo sa lahat ng mga bahagi ng ating katawan. Ang dugo ang siyang nagdadala ng mga bitamina, mineral at maging ng oxygen, kinakailangang mapanitili ang kalusugan ng ating puso upang maging maayos at normal ang galaw ng ating katawan. Dati ang sakit sa puso ay tinatawag na sakit lang...

Read more →